Home Page / Uyuşmazlıklarda Süreç Yönetimi

UYUŞMAZLIKLARDA SÜREÇ YÖNETİMİ

 

Vergi Uyuşmazlığı

 

Vergi incelemelerinin başlangıcından sonuna görüşmelerin, uzlaşma veya dava aşamalarının bu konunun uzmanlarının nezaretinde yürütülüyor olmasını tavsiye ediyoruz. Bu konudaki hizmetlerimizi aşağıdaki başlıklar halinde özetlememiz mümkündür.

 

Vergi incelemeleri "sırasında" verilen danışmanlık hizmetleri

 

İnceleme elemanları ile yürütülen görüşmeler

Bilgi, belge ve dökümlerin hazırlanması

Tutanakların gözden geçirilmesi

Vergi incelemeleri "sonrasında" verilen danışmanlık hizmetleri

Bulguların analizi,

Uzlaşma veya dava açma kararının alınabilmesine yardımcı olacak teknik değerlendirme raporu

Uzlaşma" sırasında verilen hizmetimiz

Tarhiyat öncesi veya sonrası uzlaşma kararının alınması

Şirketin uygun uzlaşma limitlerinin belirlenmesi

Dava" aşamasında verilen hizmetlerimiz

Dava dilekçelerine esas argümanların belirlenmesi

Şirket verilerinden hareketle dilekçe eklerinin, dilekçede kullanılabilecek rakamsal çalışmaların yapılması

Literatür taraması

Emsal karar taraması

Duruşmalarda şirket yetkilileri ile birlikte açıklamalarda bulunulması

Temyiz aşamasında dilekçeye esas argümanların belirlenmesi

Dava veya Uzlaşma "sonrasında" verilen hizmetler,

Vergi dairesinin hazırladığı ihbarnamenin karara uygunluğunun kontrolü

Vergi dairesinin düzeltme işlemlerinin karara uygunluğunun kontrolü

Vergi dairesinin hesapladığı gecikme faizi tutarının yerindeliğinin kontrolü Gümrük Uyuşmazlığı

Vergi ve Mali Hukuk Bölümümü içindeki dış ticaret ve gümrük danışmanlığı bölümümüzle birlikte gümrük uyuşmazlıkları konusunda aşağıdaki danışmanlık hizmetlerini veriyoruz.

İdari aşamada ilk ve ikinci itirazların hazırlanması

Yargı aşamasında dava dilekçesinin oluşturulması

 

Kamu İdareleriyle İlişkiler

 

Firmamız, müşterilerinin kamu idareleri ile ilişkilerinde daha yapıcı ve verimli bir diyalog kurulması, gerektiğinde kritik konuların tartışılması, yazılı görüş alınması ve kamu ile yazışmaların değerlendirilmesi konularında üst düzeyde profesyonel destek sağlamaktadır.