Home Page / İş ve Sosyal Güvenlik Hizmetleri

İş ve sosyal güvenlik danışmanlık hizmetlerimiz

 

 

Genel iş ve sosyal güvenlik danışmanlığı

 

Sosyal güvenlik ve iş mevzuatı check-up hizmeti

 

Yabancıların çalışma izinleri ve sosyal güvenlik hizmetleri

 

Yurtdışına işçi gönderiminde iş ve sosyal güvenlik danışmanlığı

 

Yöneticilerin sigortalılık ve emeklilik statüsü

 

İstihdam teşviklerinden yararlanma

 

İş yeri devir ve birleşmeleri

 

Asgari işçilik ve uzlaşma danışmanlık hizmetleri

 

İş ve sosyal güvenlik mevzuatında alt işveren çalıştırma ve sorumluluğu

 

Ekonomik krize çözüm: kısa çalışma ve kısa çalışma ödeneği

 

İş sözleşmelerinin kurulmasında danışmanlık hizmetleri

 

Çalışma modellerine göre istihdam danışmanlık hizmetleri

 

İzin uygulamalarında danışmanlık hizmeti

 

Kıdem ve ihbar tazminatına ilişkin danışmanlık hizmetleri

 

Toplu iş hukuku danışmanlık hizmetleri

 

İş ve sosyal güvenlik dava danışmanlığı

 

İş ve sosyal güvenlik incelemelerinde danışmanlık

 

İş ve sosyal güvenlik mevzuatı eğitim hizmetleri

 

  

Yabancıların Çalışma İzinleri

 

 

Türkiye’de görevlendirilen yabancıların çalışma ve oturma izni süreçleri konularında profesyonel danışmanlık hizmetleri vermekteyiz.

 

Uzmanlarımız çalışma izinleri ile ilgili mevzuatın güncellenmesi ve yeni düzenlemelerin yapılmasına yönelik Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından düzenlenen toplantılara katılmakta ve sürecin geliştirilmesine yönelik çalışmalarına devam etmektedir. Bu da ekibimize Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın gündemine hakim olma ve müşterilerimizi potansiyel risk ve fırsatlar konusunda bilgilendirme kabiliyeti sağlamaktadır.

 

Teknik bilgimizin yanında tecrübemize de dayanan çözüm önerilerimiz ile izin süreçlerini en hızlı biçimde sonuçlandırmaya yönelik çalışmaktayız.

 

 

Çalışma ve oturma izinleri süreçleri ile ilgili verdiğimiz hizmetler;

 

 

Yabancıların çalışma ve oturma izinleri başvuru süreçlerinin yönetilmesi

 

Çalışma izni kanunu ile diğer ilgili kanun ve yönetmelikler açısından kurumun ve yabancı çalışanın durumlarının değerlendirilmesi

 

Kısa süreli görevlendirmeler ile ilgili danışmanlık

 

Farklı meslek mensupları için çalışma izni

 

Taleplerinin reddi halinde itiraz ve yargı yoluna başvurulması

 

Başvuru kriterlerine yönelik durum değerlendirmesi ve danışmanlık