Home Page / KDV Çözümleri ve KDV İadeleri

KDV Çözümleri ve KDV İadeleri

 

Vergi uzmanlarımız aracılığıyla, yerel ve uluslararası firmalar için KDV danışmanlığı hizmetleri sunmaktayız. KDV grubumuzda yer alan çözüm ortaklarımız, yerel ve uluslararası firmalar için ortaya çıkan KDV konularını tespit etmede geniş bir tecrübe ve bilgi birikimi sahibidirler.

 

Ayrıca, Vergi ve Hukuk hizmetleri çözüm ortaklarımıza bağlı KDV iade grubumuz, şirketlerin KDV iade taleplerinde yardımcı olacak hizmetleri vermeye hazırdır. KDV grubu çözüm ortaklarımız, vergi idaresinin öngördüğü prosedürleri ve işlem sürecinde aldığı tutumu yakından izleyen deneyimli uzmanlardan oluşmakta olup, yalnızca KDV iadesi işlemleri ile ilgilenmektedirler.

 

Hizmetlerimiz

 

Mal ve hizmet ihracatı, deniz ve hava taşıma araçları imal ve inşası, ithali ile bu araçlara verilen hizmetler, uluslararası taşımacılık faaliyetleri ve kanunda yer alan diğer faaliyet ve uygulamalar çerçevesinde; İadesi gereken Katma Değer Vergisinin tutarlarının tespiti

 

Vergi dairesi tarafından sonuçlandırılmasına kadar geçen süreçlerin izlenmesi

 

KDV iadesinin alınması, mahsupların yapılması veya teminatların çözülmesi konusunda destek

 

Katma Değer Vergisi iade sürecinde vergi idaresinin öngördüğü ve mevzuatta yer alan düzenlemeler çerçevesinde mükellef ve vergi dairesi arasındaki ilişkilerin düzenlenmesi

 

Şirketlerin KDV iade ve mahsup işlemleri ile ilgili olarak karşılaştıkları sorunların çözümünde danışmanlık hizmeti verilmesini de kapsamaktadır.