Home Page / Gümrük ve Dış Ticaret

Gümrük ve Dış Ticaret

 

Gümrük ve Dış Ticaret Danışmanlık çözüm ortaklarımız gümrüklerde karşılaşılabilecek sorunları azaltma, maliyet düşürücü ve zaman kazandırıcı yeni gümrük tekniklerinden faydalanma, şirketlerin gümrük müşavirleri ile ilişkilerini düzenleme, Avrupa Birliği mevzuatı ve uygulamaları açısından bilgilenme ve gümrüklerde karşılaşılabilecek sorunların çözümü hususlarında fayda sağlamaktadır.

 

Gümrük ve Dış Ticaret Danışmanlık ile ilgili hizmetlerimiz

 

Gümrük Uygulamaları Risk Analizi

Gümrük Uygulamaları Fırsat Analizi

Tarife Pozisyonu Tespiti

Gümrük Vergileri

KDV ve Gümrükte KDV uygulamaları

ÖTV uygulamaları

Gümrük Kıymeti

Royalti Uygulamaları

Dış Ticarette Standardizasyon

Geçici İthalat

Bedelsiz İthalat

Dolaşım Belgeleri ve Menşe Sertifikaları (A.TR, EUR.1)

Gümrük Antrepoları

Finansal Leasing (Cross Border Leasing)

Serbest Bölgeler

Avrupa Birliği Uygulamaları

Serbest Ticaret Antlaşmaları

Sonradan Kontrol Belgesi

Dahilde İşleme

Hariçte İşleme

Gümrük Uyuşmazlığı

Vergi ve Mali Hukuk Bölümümü içindeki dış ticaret ve gümrük danışmanlığı bölümümüzle birlikte gümrük uyuşmazlıkları konusunda aşağıdaki danışmanlık hizmetlerini veriyoruz.

İdari aşamada ilk ve ikinci itirazların hazırlanması

Yargı aşamasında dava dilekçesinin oluşturulması