Home Page / Bordro Hizmetleri

 Bordro hizmetleri

 

·         Personel maaş bordrolarının hazırlanması ve kontrolü

 

·         Maaş ve kesinti ödemelerinin düzenlenmesi

 

·         Sosyal sigorta bildirgelerinin / e-bildirgelerinin düzenlenmesi ve gönderilmesi

 

·         İhbar ve kıdem tazminatlarının hesaplanması

 

·         İşe giren işten ayrılan personelin kanuni bildirimlerinin hazırlanması

 

·         Bordro raporları ve ilgili muhasebe kayıtlarının hazırlanması