Home Page / Vergi ve Beyan Hizmetleri

 Vergi Beyan Hizmetleri

 

·         Yıllık Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin, Geçici Vergi Beyannamelerinin ve aylık/üç aylık

·         Muhtasar Beyannamelerin hazırlanması

 

·         Katma Değer Vergisi ve Damga Vergisi beyannamelerinin hazırlanması

 

·         BA-BS ve Mükellef bilgileri bildirimlerinin hazırlanması

 

·         E-beyannamelerinin düzenlenmesi ve vergi dairesine gönderimi

 

·         Muhasebe kayıtları ve beyannamelerin kontrolü

 

·         Gelir Vergisi beyanlarının hazırlanması ve vergi dairesine gönderimi

 

·         Gayrimenkul sahiplerine vergi beyan danışmanlığı